back to top

OM PROMEQ

Promeq i Boxholm är en ledande aktör inom mekanisk tillverkning och vårt dedikerade team strävar ständigt efter att leverera högsta kvalitet och precision. Vår produktion består i huvudsak av svarvning och fräsning, men även svetsning och montering. Ett ytterligare fokusområde är att utveckla kundanpassade lösningar inom mekanisk tillverkning och produktion.

Promeq finns i Boxholm, kommunen med anrika företag inom stålindustrin. Företaget sysselsätter idag åtta personer som besitter gedigen yrkeserfarenhet och kunskap. Vi har byggt ut våra lokaler som inrymmer vår moderna maskinpark som klarar av att svarva och fräsa men även utföra avancerade reparationsarbeten.

Vi förstår värdet av skräddarsydda lösningar och arbetar nära våra kunder för att uppfylla deras unika krav. Våra specialiserade tjänster inom svarvning och fräsning möjliggör produktion av komplexa komponenter som får våra kunders produktion att rulla.

Vårt reparations och renoveringsteam återställer och förbättrar metallprodukter till optimal produktions kvalitet. Genom att ge nytt liv åt befintliga komponenter bidrar vi inte bara till en bra miljön utan erbjuder också långvariga och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

Promeq i Boxholm är mer än en vanlig mekanisk verkstad. Vi strävar efter att vara en långsiktig partner som leverera lösningar som stärker våra kunders verksamheter. Välkommen att utforska möjligheterna på vår pågående resa, där vi tillsammans med er kan hitta nya lösningar för att stärka eran produktion.

Tillverkning av ny metalldel
Tidigare produkter
Tidigare produkter
Svarvning
Fräsning
Renovering
Tidigare produkter
Tidigare produkter
Tidigare produkter
Prometeq
Tidigare produkter