back to top

PRODUKTION

SVARVNING

Fräsning

Vi svarvar smått som stort i många olika material. De vanligaste detaljerna vi tillverkar är upp till 3 meter. Vi klarar även diametrar över 600 mm. Svarvarna är fleroperationsmaskiner med drivna verktyg. Våra maskiner är kompetenta och försedda med verktyg för att tillverka splines, kilar samt excentriska axlar.

FRÄSNING

Svarvning

Vår produktion inom fräsning består av både 3-axligt samt 5-axligt bearbetning. De vanligaste detaljerna vi bearbetar är upp till 3 meter långa och 850 mm breda. Merparten av våra jobb CAM bereds för optimal tillverkning.

REPARATION & RENOVERING

Renovering

Promeq är även specialister på att reparera och renovera avancerade komponenter till maskiner inom svensk industri. Där nytillverkning inte är möjlig eller tiden inte tillåter fyller vi våra kunders behov av snabba åtgärder som sparar stora resurser när produktionsstopp inträffar. Vi utför även planerade renoveringar av stora maskindetaljer där vi förbereder tillsammans med kunden för att säkerställa kundens driftsäkerhet.

Reparation och renovering av äldre metalldelar har även en aspekt av hållbarhet samt resurssparande som idag är mer efterfrågat inom industrin. Genom detta hjälper vi våra kunder att nå sina hållbarhetsmål.

Genom att återställa slitageutsatta och komplexa komponenter som verktyg och fixturer till optimalt produktionsskick kan vi minska behovet av nyproduktion och därmed minimera miljöpåverkan från tillverkningsindustrin.