Slipmekano blir Promeq

Samma företag, men nytt namn. Nu heter vi Promeq Sweden AB.